Daochi - wu shu

Opleiding Instructeur Dim Mak

Opleiding Instructeur Dim Mak


Omschrijving

Dim Mak werd ontwikkeld in China in de 14e eeuw na Christus en betekent letterlijk vertaald uit het Chinees "dodelijke aanraking".

Het is de studie van het menselijke lichaam en in het bijzonder de kwetsbare en gevoelige plaatsen, met het oog op het gebruik daarvan in de krijgskunsten en de zelfverdediging.

Aanvankelijk werd in China vooral de acupunctuurtheorie gebruikt met de meridianen en acupunctuur punten om die kwetsbare plaatsen te vinden. De punten en puntcombinaties werden 'verborgen' in vormen die aanvankelijk gebruikt werden in Kung Fu, later in Tai Chi Ch'uan om nog later zowat alle andere krijgskunsten te gaan beïnvloeden.

Wanneer Dim Mak naar het Westen kwam, werden er ook Westers wetenschappelijke verklaringen gevonden, ondermeer in de neurologie.

Via zenuwen en zenuwbanen zijn de kwetsbare plaatsen in staat het hele lichaam te beïnvloeden en zelfs uit te schakelen. Bijzonder zijn bijvoorbeeld de zenuwpunten die biomechanische reacties en reflexen veroorzaken waardoor het lichaam in een voorspelbare positie kan worden gebracht.

Door de film 'bloodsport' van Jean-Claude Van Damme werd Dim Mak eveneens bekend als een bijzonder manier van slaan, namelijk het Fa Jin. Dit is een manier om explosieve kinetische energie op te wekken en over te dragen.

Fa Jin is gebaseerd op het Qi Gong.

Dim Mak kan gezien worden als een goede aanvulling op alle krijgskunsten zoals karate, jiu jitsu, taekwondo, hapkido, kungfu, tai boksen, kick boksen, enz... Maar het kan ook op zichzelf staan als een zeer doeltreffende vorm van zelfverdediging, zeker voor fysiek zwakkere personen.

Naast martiale kent Dim Mak eveneens medische en curatieve toepassingen.

Zo leert men bij het Dim Mak zeer doeltreffende reanimatie en restoringtechnieken.

Traject

De graad van instructeur Dim Mak komt overeen met de 2e dangraad Dim Mak.

Om deze graad te behalen dient men minstens 1 jaar eerste dan en instructeur Kyusho Jitsu te zijn evenals de graad te behalen van Trainer recreatieve Qi Gong. Dit gezien het feit dat de basis van het Dim Mak het gebruiken van de explosieve kinetische energie Fa Jin is en dat men daarvoor een goede basis in het Qi Gong dient te hebben.

Verder is het noodzakelijk om aan minstens één basiscursus deel te nemen en aan minstens 2 Dim Mak weekends of één zomerkamp teneinde zich te kunnen verdiepen in het programma.

Het examen wordt afgelegd tijdens een volledige basiscursus.

 

 

Opleiding Instructeur Fa Jin

Opleiding Instructeur Fa Jin


Omschrijving

Fa Jin betekent zoveel als "uitwisselen van energie".

Het is het overbrengen van een explosieve kinetische energie binnen een krijgkunst of zelfverdedigingtechniek.

De basis van Fa Jin ligt in het Qi Gong dat leert om met energie om te gaan, maar vooral leert om te ontspannen en de interne spieren te gebruiken ipv de grove externe spieren.

Om Fa Jin te kunnen ontwikkelen heeft men immers een grote versnelling nodig zodat men met een kleinere massa ook een grote kracht kan ontwikkelen.

Grove spieren zijn hiervoor te traag en raken te snel vermoeid of verzuurd.

Dankzij Fa Jin komt het tot een grotere energie transmissie die zich dieper in het lichaam van de tegenstander begeeft en daar zijn werk doet. Hetgeen resulteert in een grotere doeltreffendheid met minder agressie, geweld en fysieke kracht.

Fa Jin laat toe om krijgskunst en zelfverdedigingtechnieken nog meer te verfijnen en subtieler uit te voeren.

Bij zelfverdediging zal Fa Jin zorgen voor een diepere, geweldontradende pijn of het verstoren van de energie van de tegenstander waardoor er meer kans is dat die van verdere aanvallen afziet.

Traject

De graad van instructeur Fa Jin komt overeen met de 3e dangraad Dim Mak.

Om deze graad te behalen dient men minstens 1 jaar tweede dan en instructeur Dim Mak te zijn evenals de graad te behalen van Instructeur Ergonomische Qi Gong. Dat omdat men een goede basis in het Qi Gong moet hebben om goede Fa Jin te ontwikkelen.

Verder is het noodzakelijk om aan minstens één basiscursus deel te nemen en aan minstens 2 Dim Mak weekends of één zomerkamp teneinde zich te kunnen verdiepen in het programma.

Het examen wordt afgelegd tijdens een volledige basiscursus.

 

 

Opleiding Instructeur Kyusho Jitsu

Opleiding Instructeur Kyusho Jitsu


Omschrijving

Kyusho Jitsu is een modernere versie van Dim Mak en betekent "one second fight" of het gevecht in één seconde beëindigen.

Kyusho Jitsu werd ontwikkeld op Okinawa door de karatemeester Hohan Soken soken2.

Kyusho Jitsu maakt vooral gebruik van de meridianen en acupunctuurpunten en bestudeert hoe die in technieken en karate vormen (kata) verborgen zitten.

Het doel is vooral om via het aanslaan van de punten of de combinaties van punten de tegenstander zo snel mogelijk uit te schakelen. Liefst met zo weinig mogelijk fysieke kracht of geweld.

Bijzonder is hierbij de typische kyusho knock out.

In haast alle karate technieken en kata zitten kyusho punten combinaties verborgen en via die weg dus ook in het Taekwondo, jiu jitsu, hapkido, wu shu, enz....

Kyusho jitsu maakt martiale technieken verfijnder en doeltreffender. Het leidt ook tot een doeltreffender zelfverdediging waarbij minder fysieke kracht nodig is, zodat het ideaal is voor fysiek zwakkere personen.

Traject

Iedereen kan de opleiding Instructeur Kyusho Jitsu volgen, maar om de titel en de bijhorende eerste dangraad te verwerven, dient men aan volgende voorwaarden te voldoen:

De voorwaarden zijn afhankelijk van het feit of men reeds een dangraad heeft in een bepaalde krijgskunst of niet.

Voor dangraad houders:

(geldt ook voor mensen met gelijkwaardige ervaring in een krijgskunst discipline zonder graden)

  • In het bezit zijn van het examenpakket(en de daarbij horende stempelkaart)
  • Deelnemen aan minstens 10 volledige trainingsdagen of 20 dagdelen van 3 uur waarvan minstens 4 dagdelen tijdens een masterclass Dim Mak onder begeleiding van bestaande instructeurs (dit geldt dan als proefexamenwaarop men reeds 80% van de punten nodig voor het slagen kan verdienen)
  • Slagen voor het examen tijdens een volledige basiscursus van 3 dagen

Voor niet dangraad houders:

Bruine band in een andere krijgskunst band bruin

  • In het bezit zijn van het examenpakket
  • Deelname aan minstens 13 volledige trainingsdagen of 26 dagdelen van 3 uur waarvan minstens 6 dagdelen tijdens een masterclass Dim Mak onder begeleiding van bestaande instructeurs (dit geldt dan als proefexamen waarop men reeds 80% van de punten nodig voor het slagen kan verdienen)
  • Slagen voor het examen tijdens een volledige basiscursus van 3 dagen

Blauwe band in een andere krijgskunst band blauw

  • In het bezit zijn van het examenpakket
  • Deelname aan minstens 20 volledige trainingsdagen of 40 dagdelen van 3 uur waarvan minstens 10 dagdelen tijdens een masterclass Dim Mak onder begeleiding van bestaande instructeurs (dit geldt dan als proefexamen waarop men reeds 80% van de punten nodig voor het slagen kan verdienen)
  • Slagen voor het examen tijdens een volledige basiscursus van 3 dagen